Czajcze – LeśnikTe dwie wsie tworzą jedno sołectwo. Pierwsza informacja o Czajcze pochodzi z 1576 roku. Jeszcze na początku XVIII wieku była to niewielka osada zlokalizowana wokół młyna nad Głomią. Dopiero później powstał folwark, z którego w połowie XVIII wieku wydzielono kilka parceli, dając tym samym początek wsi Leśnik. Przed wojną Czajcze nosiło nazwę Waltrowo. Istniało tu kilka bogatych gospodarstw wyposażonych w bieżącą wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie. Podwórka przy domach były wybrukowane, a w ogrodach tryskały fontanny. Czajcze ma obecnie 153 mieszkańców.
Leśnik jest mniejszą wsią liczącą około 40 mieszkańców. Gospodarstwa są tu duże, a większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Przez teren sołectwa płynie rzeczka Kocunia. W pobliżu są duże lasy, w których odbywają się polowania dewizowe.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl