Modernizacja placu rekreacyjnego

Modernizacja placu rekreacyjnego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Czajcze-Leśnik

Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze-Leśnik

Projekt polegał na rozbudowie i doposażeniu placu rekreacyjnego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, ogrodzono działkę rekreacyjną oraz wmurowano grill.
Dodatkowo w ramach pracy własnej mieszkańcy sołectwa uporządkowali teren i posadzili 30 sztuk krzewów ozdobnych.


Beneficjent: gmina Krajenka

Całkowita wartość projektu: 19 071,88 zł
Dotacja UMWW: 9 316,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 705,15 zł
Fundusz sołecki: 1 700,73 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 350,00 zł
w tym praca: 600,00 zł
sprzęt: 1 600,00 zł
materiały: 150,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl