Bogdanów • Powiat: kaliski

 • Gmina: Koźminek

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Dariusz Zgarda

 • Koordynator gminny: Monika Nowak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Koźminku
  ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

  email: nowak@kozminek.pl
  tel. (62) 76 37 007

Miejscowość Bogdanów usytuowana jest w południowo-zachodniej części gminy Koźminek przy drodze powiatowej nr 4609P. Graniczy z miejscowościami: Stary Nakwasin, Józefina, Rogal i Sierzchów. Sołectwo charakteryzuje się zróżnicowanym budownictwem mieszkaniowym. Głównym obiektem użyteczności publicznej jest budynek strażnicy pełniący funkcję świetlicy wiejskiej. Na terenie sołectwa Bogdanów znajdują się obiekty, które reprezentują cenną wartość historyczną, należą do nich: kapliczka z figurą Matki Boskiej z krucyfiksem, murowana, pocz. XX w.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl