Podniesienie komfortu prowadzenia zajęć warsztatowych


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Bogdanów

Podniesienie komfortu prowadzenia zajęć warsztatowych uczestników świetlicy wiejskiej w Bogdanowie poprzez jej doposażenie

Celem zrealizowanego projektu było usprawnienie warsztatu pracy dla kultywowania różnych tradycji społeczności lokalnej. W ramach zadania zakupiono stoły, krzesła oraz zestaw nagłaśniający. Wyżej wymienione elementy podniosły komfort cyklicznie organizowanych w sołectwie imprez kulturalnych. Zestaw nagłaśniający ułatwia doskonalenie warsztatu działających w miejscowości grup tanecznych, które biorąc udział w różnych przeglądach tanecznych promują miejscowość w regionie.


Beneficjent: gmina Koźminek

Całkowita wartość projektu: 9 589,98 zł
Dotacja UMWW: 4 794,99 zł
Wkład finansowy gminy: 4 794,99 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl