Podniesienie komfortu prowadzenia zajęć warsztatowych

Podniesienie komfortu prowadzenia zajęć warsztatowych


Nowe stoły i krzesła w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, w gminie Koźminek
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Bogdanów

Podniesienie komfortu prowadzenia zajęć warsztatowych uczestników świetlicy wiejskiej w Bogdanowie poprzez jej doposażenie

Celem zrealizowanego projektu było usprawnienie warsztatu pracy dla kultywowania różnych tradycji społeczności lokalnej. W ramach zadania zakupiono stoły, krzesła oraz zestaw nagłaśniający. Wyżej wymienione elementy podniosły komfort cyklicznie organizowanych w sołectwie imprez kulturalnych. Zestaw nagłaśniający ułatwia doskonalenie warsztatu działających w miejscowości grup tanecznych, które biorąc udział w różnych przeglądach tanecznych promują miejscowość w regionie.


Beneficjent: gmina Koźminek

Całkowita wartość projektu: 9 589,98 zł
Dotacja UMWW: 4 794,99 zł
Wkład finansowy gminy: 4 794,99 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl