BiałczBiałcz to niewielka wieś sołecka położona w gminie Chrzypsko Wielkie. Białcz jest wsią szlachecką. W wielu dokumentach wieś ta występowała pod różnymi nazwami. I tak na na przykład w 1393 roku jako Balcze, w 1401 jako Balcz, w 1404 jako Balczwo, 1409 jako Byalcz, w 1416 jako Bylcz, aż wreszcie w 1435 jako Byalecz. Metryka Białcza sięga co najmniej XIV wieku. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Białczu dotyczy 1393 roku. Mowa w niej o domniemanej właścicielce wsi, niejakiej Gertrudzie z Białcza. Najatrakcyjniejszym miejscem Białcza jest dwór. Zbudowano go w 1880 roku. Jest to budynek murowany, opatrzony wysokim fundamentem wykonanym z głazów narzutowych. Po wojnie, przed frontem dworu urządzono mały parking, a na zapleczu dobudowano szopę spełniającą rolę budynku gospodarczego. Obecnie dworek jest zamieszkany przez prywatnych lokatorów. Znajdujący się w Białczu zespół folwarczny swój dzisiejszy wygląd otrzymał na przełomie XIX i XX stulecia. Na uwagę zasługuje znajdujący się na terenie folwarku budynek starej gorzelni. Zbudowano go pod koniec wieku XIX, a rolę gorzelni spełniał aż do roku 1965, kiedy to został przebudowany i przemieniony na magazyn i kuźnię.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl