Białcz

Białcz
Charakterystyka sołectwa

Białcz jest wsią szlachecką. W wielu dokumentach wieś ta występowała pod różnymi nazwami. I tak na na przykład w 1393 roku jako Balcze, w 1401 jako Balcz, w 1404 jako Balczwo, 1409 jako Byalcz, w 1416 jako Bylcz, aż wreszcie w 1435 jako Byalecz. Metryka Białcza sięga co najmniej XIV wieku. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Białczu dotyczy 1393 roku. Mowa w niej o domniemanej właścicielce wsi, niejakiej Gertrudzie z Białcza. Najatrakcyjniejszym miejscem Białcza jest dwór. Zbudowano go w 1880 roku. Jest to budynek murowany, opatrzony wysokim fundamentem wykonanym z głazów narzutowych. Po wojnie, przed frontem dworu urządzono mały parking, a na zapleczu dobudowano szopę spełniającą rolę budynku gospodarczego. Obecnie dworek jest zamieszkany przez prywatnych lokatorów. Znajdujący się w Białczu zespół folwarczny swój dzisiejszy wygląd otrzymał na przełomie XIX i XX stulecia. Na uwagę zasługuje znajdujący się na terenie folwarku budynek starej gorzelni. Zbudowano go pod koniec wieku XIX, a rolę gorzelni spełniał aż do roku 1965, kiedy to został przebudowany i przemieniony na magazyn i kuźnię.Projekty


Poprawa wizerunku lokalnego centrum kultury


Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl