Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Białcz

Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej

Celem projektu było wyposażenie terenu przylegającego do budynku świetlicy wiejskiej w elementy placu zabaw dla dzieci, stojak rowerowy i tablicę informacyjną. Ponadto w ramach zadania zakupiono do świetlicy wiejskiej projektor, router LTE oraz stoły i krzesła cateringowe. W budynku świetlicy przeprowadzono także kapitalny remont łazienki.


Beneficjent : Gmina Chrzypsko Wielkie

Całkowita wartość:         49 430,70 zł

Środki własne:                  14 880,70 zł

Dotacja:                               25 000,00 zł

Fundusz sołecki:                9 550,00 zł

Wkład mieszkańców:     12 870,00 zł

w tym   praca:                     2 550,00 zł

sprzęt:                  10 000,00 zł

materiały:           320,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl