Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej

Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Białcz

Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej

Celem projektu było wyposażenie terenu przylegającego do budynku świetlicy wiejskiej w elementy placu zabaw dla dzieci, stojak rowerowy i tablicę informacyjną. Ponadto w ramach zadania zakupiono do świetlicy wiejskiej projektor, router LTE oraz stoły i krzesła cateringowe. W budynku świetlicy przeprowadzono także kapitalny remont łazienki.


Beneficjent : Gmina Chrzypsko Wielkie

Całkowita wartość:         49 430,70 zł

Środki własne:                  14 880,70 zł

Dotacja:                               25 000,00 zł

Fundusz sołecki:                9 550,00 zł

Wkład mieszkańców:     12 870,00 zł

w tym   praca:                     2 550,00 zł

sprzęt:                  10 000,00 zł

materiały:           320,00 zł

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl