Ruszyła XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


Wiata drewniana w miejscowości Zaborówiec, gmina Wijewo Aktualności , Konkursy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, głównego konkursu w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2022 roku. 

Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości, w tym w mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Sołectwo (miejscowość) musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku.

Lista sołectw (miejscowości) uczestniczących w programie (1,81 MB, PDF)

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiot dofinansowania

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty w zakresie: zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości), zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Wysokość dotacji oraz ważne terminy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł dla pojedynczego projektu.
Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą niż 10 tys. zł lub wyższą niż 50 tys. zł, będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 150 tys. zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać w terminie do 7 lutego 2022 r. do godz. 15:30.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wypis z uchwały budżetowej potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie gminy na wkład własny należy dostarczyć najpóźniej do 7 marca 2022 r.

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2022 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku i wzorami oświadczeń zamieszczono poniżej do pobrania.

Załączniki do pobrania:

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: odnowawsi@umww.pl lub telefonicznie:

  • (61) 626 65 29
  • (61) 626 65 21
  • (61) 626 65 17
  • (61) 626 65 08

grudzień, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl