Pięknieje wielkopolska wieś (2020)

Styczeń, 202016 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, X już edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, beneficjentami konkursu są gminy.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty w zakresie:

1) zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości,

2) zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwach. Wyklucza się składanie kilku projektów dotyczących tego samego sołectwa.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu

Termin składania wniosków
do 25 lutego 2020 r. do godz. 15:30

Termin realizacji projektów
najpóźniej do 16 listopada 2020 r.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl  
tel. kontaktowy:
61 626 65 29
61 626 65 21
61 626 65 08

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

REGULAMIN

WNIOSEK

Karta oceny formalnej

Kapituła konkursu

Wkład własny gminy oświadczenie

Oświadczenie VAT

Tytuł prawny oświadczenie

Zgoda właściciela nieruchomości oświadczenie

Oświadczenie ws. rozeznania cenowego

Informacja o aktywności sołectwa

WNIOSEK Wyjaśnienia

 

 

 

 

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl