Pięknieje wielkopolska wieś (2020)


Projekt z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś Aktualności , Archiwum

16 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, X już edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, beneficjentami konkursu są gminy.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty w zakresie:

1) zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości,

2) zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwach. Wyklucza się składanie kilku projektów dotyczących tego samego sołectwa.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu

Termin składania wniosków
do 25 lutego 2020 r. do godz. 15:30

Termin realizacji projektów
najpóźniej do 16 listopada 2020 r.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl  
tel. kontaktowy:
61 626 65 29
61 626 65 21
61 626 65 08

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

REGULAMIN

WNIOSEK

Karta oceny formalnej

Kapituła konkursu

Wkład własny gminy oświadczenie

Oświadczenie VAT

Tytuł prawny oświadczenie

Zgoda właściciela nieruchomości oświadczenie

Oświadczenie ws. rozeznania cenowego

Informacja o aktywności sołectwa

WNIOSEK Wyjaśnienia

 

 

 

 


styczeń, 2020

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl