Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (2014) – II edycja


wow_roll-up_gora_0

Ruszyła II edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 18 sierpnia 2014 r. Wysokość dotacji mieści się w przedziale 2.500 – 5.000 zł dla pojedynczego projektu i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Jedna gmina w ramach konkursu może otrzymać nie więcej niż 10.000 zł dotacji.
Dofinansowane mogą być projekty w zakresie:
1. zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).
2. zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich),
3. zakupu materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty),
4. zakupu drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, śmietniki).
Projekty powinny zostać zrealizowane do dnia 15 grudnia 2014 r.

REGULAMIN

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl