Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (2014) – II edycja


wow_roll-up_gora_0

Ruszyła II edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 18 sierpnia 2014 r. Wysokość dotacji mieści się w przedziale 2.500 – 5.000 zł dla pojedynczego projektu i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Jedna gmina w ramach konkursu może otrzymać nie więcej niż 10.000 zł dotacji.
Dofinansowane mogą być projekty w zakresie:
1. zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).
2. zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich),
3. zakupu materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty),
4. zakupu drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, śmietniki).
Projekty powinny zostać zrealizowane do dnia 15 grudnia 2014 r.

REGULAMIN

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl