W Gołębinie dudy grają!


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Stary Gołębin

W Gołębinie dudy grają! – projekt zakupu dud, skrzypiec i strojów ludowych dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej w Starym Gołębinie

Młodzieżowa Kapela dudziarska ze Starego Gołębina od kilku lat występuje na różnych imprezach realizowanych na terenie gminy, a także poza nią propagując muzykę ludową wykonywaną na typowych dla tego regionu instrumentach ludowych – dudach. Dlatego też celem projektu było zachowanie i rozwój lokalnego potencjału kulturowego w zakresie kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem żywej w Starym Gołębinie tradycji dudziarskiej sięgającej XIX wieku. W ramach zrealizowanego zadania wykonano 4 sztuki dud wielkopolskich, zakupiono 5 sztuk skrzypiec, wykonano 4 komplety strojów ludowych wielkopolskich dla chłopców i 5 kompletów strojów ludowych wielkopolskich dla dziewczynek. Projekt spotkał się z ciepłym odbiorem mieszkańców wsi Stary Gołębin, którzy oglądając występy kapeli mają okazję powrotu do czasów swej młodości oraz wspomnień dawno zapomnianej muzyki i obyczajów wiejskich.


Beneficjent: gmina Czempiń

Całkowita wartość projektu: 24 497,66 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 19 597,66 zł
Wkład własny gminy: 4 900,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl