Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Gołąbki

Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Ochodza w sołectwie Gołąbki poprzez stworzenie centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego, umożliwiającego aktywny wypoczynek mieszkańców oraz poprawę wizerunku, prestiżu i aktywności miejscowości.

Miejsce to umożliwi społeczności lokalnej korzystanie z nowych form aktywnego wypoczynku ( boiska, plac zabaw). Mieszkańcy będą mieli gdzie się spotykać, bawić rywalizować i uprawiać sport, a wieś stanie się atrakcyjna i konkurencyjna.


Beneficjent: gmina Trzemeszno

Całkowita wartość projektu:                           74 343,00 zł
Dotacja UMWW:                                               30 000,00 zł
Wkład własny gminy:                                        33 000,00 zł
Fundusz sołecki:                                                 11 343,00 zł
Wkład własny mieszkańców:                           33 523,25 zł
w tym   praca:                                                     12 708,75 zł
sprzęt:                                                                  14 682,50 zł
materiały:                                                             5 952,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl