Siądźmy przy ognisku! – budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Stary Gołębin

Siądźmy przy ognisku! – budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie

W ramach zadania wykonano i posadowiono wiatę biesiadną, którą mieszkańcy własną pracą wyposażyli w 6 drewnianych stołów i 12 ław. Ponadto mieszkańcy uporządkowali teren – usunęli darń trawy i wyrównali teren.


Beneficjent: gmina Czempiń

Całkowita wartość projektu: 39 404,22 zł
Dotacja UMWW: 18 465,00 zł
Wkład finansowy gminy: 20 020,81 zł
Fundusz Sołecki: 919,41 zł

Wkład własny mieszkańców: 13 440,00 zł
w tym praca: 7 530,00 zł
sprzęt: 2 600,00 zł
materiały: 3 310,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl