Country w Łukowie

Country w Łukowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Łukowo

Country w Łukowie

W ramach realizacji zadania zamontowano ogrodzenie terenu, który w sołectwie Łukowo wykorzystywany jest między innymi do organizacji imprez plenerowych. Montaż ogrodzenia przyczynił się do poprawy infrastruktury przestrzeni wiejskiej oraz zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców. Zorganizowano także piknik przy muzyce country, podczas którego zorganizowano konkursy i zawody sprawnościowe.

Mieszkańcy wsi zaangażowali się w realizację zadania, ich praca polegała na uporządkowaniu terenu oraz zorganizowaniu gier i zabaw podczas pikniku.


Beneficjent: gmina Oborniki

Całkowita wartość: 28 816,63 zł
Środki własne: 5 627,96 zł
Dotacja: 8 000,00 zł
Fundusz sołecki: 4 860,81 zł
Wkład mieszkańców: 8 327,86 zł
w tym   praca: 1 260,00 zł
sprzęt: 200,00 zł
materiały: 6 0867,86 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl