Country w Łukowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Łukowo

Country w Łukowie

W ramach realizacji zadania zamontowano ogrodzenie terenu, który w sołectwie Łukowo wykorzystywany jest między innymi do organizacji imprez plenerowych. Montaż ogrodzenia przyczynił się do poprawy infrastruktury przestrzeni wiejskiej oraz zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców. Zorganizowano także piknik przy muzyce country, podczas którego zorganizowano konkursy i zawody sprawnościowe.

Mieszkańcy wsi zaangażowali się w realizację zadania, ich praca polegała na uporządkowaniu terenu oraz zorganizowaniu gier i zabaw podczas pikniku.


Beneficjent: gmina Oborniki

Całkowita wartość: 28 816,63 zł
Środki własne: 5 627,96 zł
Dotacja: 8 000,00 zł
Fundusz sołecki: 4 860,81 zł
Wkład mieszkańców: 8 327,86 zł
w tym   praca: 1 260,00 zł
sprzęt: 200,00 zł
materiały: 6 0867,86 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl