Dotacja 50 tys. zł w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”


Wiata i ławka przy ścieżce z pozbruku - elementy zadania Aktualności , Konkursy

Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” wystartował! Zarząd województwa uchwalił dzisiaj regulamin XI edycji sztandarowego konkursu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2021 roku. Można ubiegać się o dotację w wysokości nawet 50 tys. złotych.

Główny konkurs dotacyjny regionalnej odnowy wsi wystartował. Zarząd województwa na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 roku uchwalił regulamin XI edycji Pięknieje wielkopolska wieś. Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości, w tym w mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Sołectwo (miejscowość) musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku.

Lista sołectw (miejscowości) uczestniczących w programie (11,4 MB, PDF)

Tegoroczna edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” to kolejna szansa dla członków programu Wielkopolska Odnowa Wsi na rozwój społeczny, kulturowy oraz estetyczny swoich miejscowości. Zwiększona w tym roku aż do 4,5 mln zł pula środków na realizację konkursu wzmacnia szanse uczestników na otrzymanie dofinansowania projektów. Dzięki temu wiele społeczności środowisk wiejskich będzie mogło spełnić swoje marzenia o „pięknej wsi”mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiot dofinansowania

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty w zakresie: zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości), zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych. Dopuszcza się dofinansowanie zakupu sprzętu i/lub wyposażenia w ramach realizacji projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD w ramach remontu świetlicy) pod warunkiem, że koszt tych zakupów nie przekroczy 1/3 wartości całości projektu.

Wysokość dotacji oraz ważne terminy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10.000,00 zł i nie więcej niż 50.000,00 zł dla pojedynczego projektu.
Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą niż 10 tys. zł lub wyższą niż 50 tys. zł, będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 150 tys. zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Maksymalna wielkość dofinansowania projektów wyłonionych w konkursie wynosi łącznie 4,5 mln zł

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30. Wypis z uchwały budżetowej potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie gminy na wkład własny należy dostarczyć do 31 marca 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentu).

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2021 r.

Cały regulamin XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (0,92 MB, PDF)

Załączniki do pobrania:

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: odnowawsi@umww.pl lub telefonicznie:

  • (61) 626 65 14 – kierownik Oddziału Odnowy Wsi
  • (61) 626 65 21
  • (61) 626 65 08
  • (61) 626 65 17
  • (61) 626 65 29

styczeń, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl