XIII edycja Pięknieje wielkopolska wieś rozstrzygnięta


instrumenty muzyczne wykonane z drewna umieszczone na zewnątrz - cymbały Aktualności , Konkursy

Pięknieje wielkopolska wieś to sztandarowy i cieszący się ogromnym zainteresowaniem konkurs dotacyjny programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Do tegorocznej, już XIII edycji wpłynęły 243 wnioski. Wszystkie projekty oceniono pod względem formalnym, a 226 zakwalifikowano do oceny merytorycznej.

29 maja 2023 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na dofinansowanie aż 175 projektów i zawarcie w tej sprawie umów. Warto zaznaczyć, iż w tym roku maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu wynosi 70 000 zł. Łączna kwota środków przyznanych z budżetu województwa w XIII edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś wynosi ponad 9,3 mln zł.

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

Lista projektów dofinansowanych w XIII edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (1,46 MB, PDF)

Lista rankingowa (2,23 MB, PDF)

Dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektów:

Wzór Sprawozdania z wykonania zadania (41 kB, docx)

Oświadczenie o odpowiedzialności za sprzęt (40 kB, doc)

Oświadczenie ws. wkładu własnego mieszkańców (43 kB, doc)

Wzór tablicy informacyjnej (88 kB, docx)

Instrukcja opisu faktur (0,33 MB, PDF)


maj, 2023

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl