Wyniki konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”!

Październik, 201723 października 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Do konkursu złożono 117 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 5 000 zł dla pojedynczego projektu oraz nie więcej niż 10 000 zł dla jednej gminy.

Wykaz projektów, którym przyznano dotacje.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl