Wyniki konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”!


Archiwum

23 października 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Do konkursu złożono 117 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie mniej niż 2 500 zł i nie więcej niż 5 000 zł dla pojedynczego projektu oraz nie więcej niż 10 000 zł dla jednej gminy.

Wykaz projektów, którym przyznano dotacje.


październik, 2017

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl