Wielkopolskie wsie znowu wypięknieją!


Wiata będąca efektem zrealizowanego projektu w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. Na zdjęciu umieszczony jest napis Pięknieje wielkopolska wieś. Aktualności , Konkursy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, głównego konkursu dotacyjnego w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Termin składania wniosków upływa 6 lutego 2023 roku.

Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości, w tym w mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Lista sołectw (miejscowości) uczestniczących w programie (1,81 MB, PDF)

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości),
 • zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 70 000,00 zł dla pojedynczego projektu. Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą niż 10 000,00 zł lub wyższą niż 70 000,00 zł będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 210 000,00 zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Ważne terminy:

 • Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w terminie
  do 6 lutego 2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/.
  W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „Pięknieje wielkopolska wieś”. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 • Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku i wzorami oświadczeń zamieszczono poniżej do pobrania.

Uchwała ws. ogłoszenia konkursu

REGULAMIN

WNIOSEK_PWW_XIII

Wyjaśnienia do wniosku PWW XIII

Karta_oceny_formalnej_PWW_XIII

Regulamin_kapituly_konkursu_PWW_XIII

Wklad_wlasny_gminy_oswiadczenie_PWW_XIII

Oswiadczenie_VAT_PWW_XIII

Tytul_prawny_oswiadczenie_PWW_XIII

Zgoda_własciciela_nieruchomosci_oswiadczenie_PWW_XIII

Oswiadczenie_ws._rozeznania_cenowego_PWW_XIII

Informacja_o_aktywnosci_solectwa_PWW_XIII

 

Kontakt do osób udzielających informacji na temat konkursu:

 • 61) 626 65 17
 • (61) 626 65 21
 • (61) 626 65 10
 • (61) 626 65 08

grudzień, 2022

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl