Moderatorzy ruszyli w teren

Grudzień, 2015Ruszył system moderatorów, których celem jest wsparcie grup odnowy wsi przy wypracowywaniu sołeckich strategii rozwoju. Ich opracowanie obejmuje przeprowadzenie wizji terenowej z wykorzystaniem karty diagnozy zaawansowania odnowy wsi oraz dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli grup odnowy wsi. Na cykl warsztatów składa się:

  • analiza zasobów,
  • analiza SWOT,
  • analiza potencjału rozwojowego wsi,
  • wizja wsi,
  • program krótkoterminowy,
  • program długoterminowy.

W listopadzie i grudniu w ramach pilotażu w 63 sołectwach zostały opracowane sołeckie strategie rozwoju. Taki system wsparcia dla aktywnych sołectw będzie kontynuowany i rozwijany latach następnych.

Lista moderatorów odnowy wsi jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl