Zieleń • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Trzemeszno

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Włodzimierz Losik

 • Koordynator gminny: Edyta Kubiak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Trzemeszna
  ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2
  62-240 Trzemeszno

  e-Mail: sekretarz@trzemeszno.pl
  telefon: 667080826

Sołectwo Zieleń składa się z dwóch miejscowości: Zieleń i Bieślin, i położone jest na północnym i zachodnim brzegu jeziora Ostrowickiego. Przez ten bezleśny teren, urozmaicony licznymi malowniczymi dolinkami oraz oczkami wodnymi wiedzie jedna z popularnych tras dojazdowych do ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, chętnie odwiedzanego przez turystów w sezonie letnim. Przez sołectwo również przebiega 5 tras rowerowych oraz szlak turystyczny św. Jakuba. Ponadto teren sołectwa Zieleń należy do obszarów objętych siecią Natura 2000 – Pojezierze Gnieźnieńskie.

Rozwijająca się w ostatnich latach infrastruktura oraz opisane powyżej położenie zabudowy sołectwa Zieleń-Bieślin daje możliwość rozwoju sportu, turystyki, rekreacji oraz wykorzystując potencjał środowiska lokalnego – rozwoju kultury środowiska regionu Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Ma to również swoje odzwierciedlenie we wzroście ludności zamieszkującej sołectwo w ostatnich latach.

W sołectwie Zieleń od 1947 r. działa Kolo Gospodyń Wiejskich, którego pełna reaktywacja nastąpiła w 2012 roku, co spowodowało zwiększenie aktywności mieszkańców sołectwa. KGW wraz z radą sołecką organizują festyny rodzinne, okolicznościowe spotkania środowiskowe oraz jednodniowe wyjazdy.

Na terenie sołectwa prężnie działa również drużyna sportowa piłki nożnej, która osiąga znaczące sukcesy na terenie gminy, o czym świadczą zdobyte puchary i dyplomy.

 


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl