Zemsko

Zemsko


Zemsko – wieś duchowna Zębsko, własność Klasztoru Jezuitów w Poznaniu pod koniec XVI wieku leżała w powiecie poznańskim województwa poznańskiego. Leon Plater w XIX-wiecznej książce pod tytułem „Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księztwa Poznańskiego” (wyd. 1846) wzmiankuje o folwarku Zemsko oraz kolonii o tej samej nazwie. Obie wsie leżały w ówczesnym powiecie bukowskim, który dzielił się na cztery okręgi (bukowski, grodziski, lutomyślski oraz lwowkowski). Folwark i kolonia Zemsko należały do okręgu bukowskiego, w obrębie majętności prywatnej Bielawy, której właścicielem była wówczas kapituła poznańska. Według spisu urzędowego z 1837 roku folwark Zemsko liczył 34 mieszkańców i 4 dymy (domostwa), natomiast kolonia Zemsko liczyła 102 mieszkańców oraz 20 dymów.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl