Wyrębin

Wyrębin


Wyrębin – początki osadnictwa na terenie Wyrębina sięgają połowy XVII wiek. Wieś natomiast powstała w wyniku regulacji przy podziale klucza Borzęciczki. Na mocy recesu z dnia 12 marca 1840 roku otrzymało wolność 13 gospodarzy z Borzęciczek, 5 z Dębówca, 2 z Bułakowa i 1 z Kaczejgórki. Wszyscy oni zostali przesiedleni do Wyrębina. Tu otrzymali Ziemię i mogli się osiedlić oraz pobudować nowe zagrody. W wyniku tego przesiedlenia powstała osada o nazwie Wielki Wyrębin i Mały Wyrębin ( dziś występuje nieco inny umowny podział na Wyrębin I, Wyrębin II i Wyrębin III ). Tereny gdzie dziś rozciąga się Wyrębin przez długi okres były zalesione. Zachowane wzmianki historyczne donoszą o pozyskiwaniu na tym terenie drewna dębowego i modrzewiowego. Jeszcze w XVIII wieku tereny te były lasami, – intensywne zamienianie lasów na tereny uprawne nastąpiło od połowy wieku XVIII. W końcu wieku XVIII i na początku XIX tereny te nazywano Ugorami. W 1880 roku wieś ta obejmowała 176 ha i 26 gospodarstw, zamieszkiwało ją 195 osób, w tym 10 ewangelików.

 Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl