Wydartowo • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Trzemeszno

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Edyta Koperska

 • Koordynator gminny: Edyta Kubiak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Trzemeszna
  ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2
  62-240 Trzemeszno

  e-Mail: sekretarz@trzemeszno.pl
  telefon: 667080826

Sołectwo Wydartowo

Nie ma zbyt wielu informacji na temat przeszłości historycznej Wydartowa. Całe Wydartowo rozciągnięte jest na długości około 5 km i jest jedną z dłuższych wsi w gminie Trzemeszno. Znaczenie miejscowości podniosło wybudowanie tu stacji kolejowej na przełomie lat 60 i 70 XIX stulecia.

Głównym atutem miejscowości są bociany, które goszczą we wsi w okresie letnim Swoje gniazdo od kilku lat mają w centrum miejscowości na kominie zabytkowej kuźni z 1856 roku. Na terenie miejscowości   znajduje się również pomnik upamiętniający miejsce rozstrzelanie przez Niemców 11 września
1939 roku 7 obrońców ziemi mogileńskiej.

Granicę Sołectwa od strony wschodniej wyznacza kraniec jeziora Popielewskiego, jest to ulubione miejsce wędkarzy przyjeżdżających do Wydartowa latem i zimą. Zachodnią część wyznacza linia brzegowa jeziora Kamionek „Młynek” oraz jezioro Foluskie. Miejscowość zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu, występuje pagórki, wzniesienia, wąwozy z dużą ilością cieków wodnych.

Na terenie sołectwa jest dużo lasów, terenów zadrzewionych, co wpływa na dużą liczebność zwierzyny łownej. Występują tutaj takie gatunki jak: dziki, jelenie, lisy, zające, żurawie, czaple, dzikie kaczki i gęsi. Grunty leśne i grunty zadrzewiona stanowią 46,35 ha. Ponadto od północnej strony atrakcją jest punkt widokowy w sąsiadującym sołectwie Duszno, gdzie turyści mogą podziwiać tutejsze krajobrazy jak i również daleko położone miejscowości.
Na terenie sołectwa działa prężnie Koło Gospodyń Wiejskich. Panie kontynuują działalność kulturalną, pielęgnują tradycje, dawne zwyczaje, obrzędy, które dziś dla ludzi młodych są odległe.

Drugą organizacją działająca na terenie Wydartowa jest Ochotnicza Straż Pożarna. OSP liczy 20 członków czynnych i 4 wspierających. Ta organizacja opiera się na zasadzie wolontariatu, przeznaczona jest w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami miejscowymi.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl