Wydartowo

Wydartowo


 • Subregion: centralny

 • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Trzemeszno

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Trzemeszna: ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

  e-mail: sekretariat@trzemeszno.pl

  telefon: 61 415 43 06

  faks: 61 415 44 12Charakterystyka sołectwa

 Wydartowo – nie ma zbyt wielu informacji na temat przeszłości historycznej Wydartowa. Całe Wydartowo rozciągnięte jest na długości około 5 km i jest jedną z dłuższych wsi w gminie Trzemeszno. Znaczenie miejscowości podniosło wybudowanie tu stacji kolejowej na przełomie lat 60 i 70 XIX stulecia.  Głównym atutem miejscowości są bociany, które goszczą we wsi w okresie letnim Swoje gniazdo od kilku lat mają w centrum miejscowości na kominie zabytkowej kuźni z 1856 roku. Na terenie miejscowości   znajduje się również pomnik upamiętniający miejsce rozstrzelanie przez Niemców 11 września 1939 roku 7 obrońców ziemi mogileńskiej. Granicę Sołectwa od strony wschodniej wyznacza kraniec jeziora Popielewskiego, jest to ulubione miejsce wędkarzy przyjeżdżających do Wydartowa latem i zimą. Zachodnią część wyznacza linia brzegowa jeziora Kamionek „Młynek” oraz jezioro Foluskie. Miejscowość zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu, występuje pagórki, wzniesienia, wąwozy z dużą ilością cieków wodnych. Na terenie sołectwa jest dużo lasów, terenów zadrzewionych, co wpływa na dużą liczebność zwierzyny łownej. Występują tutaj takie gatunki jak: dziki, jelenie, lisy, zające, żurawie, czaple, dzikie kaczki i gęsi. Grunty leśne i grunty zadrzewiona stanowią 46,35 ha. Ponadto od północnej strony atrakcją jest punkt widokowy w sąsiadującym sołectwie Duszno, gdzie turyści mogą podziwiać tutejsze krajobrazy jak i również daleko położone miejscowości. Na terenie sołectwa działa prężnie Koło Gospodyń Wiejskich. Panie kontynuują działalność kulturalną, pielęgnują tradycje, dawne zwyczaje, obrzędy, które dziś dla ludzi młodych są odległe.  Drugą organizacją działająca na terenie Wydartowa jest Ochotnicza Straż Pożarna. OSP liczy 20 członków czynnych i 4 wspierających. Ta organizacja opiera się na zasadzie wolontariatu, przeznaczona jest w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami miejscowymi.Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl