Trzemżal • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Trzemeszno

 • Status: Lider odnowy wsi

 • Lider Grupy odnowy wsi: Eleonora Mądra

 • Koordynator gminny: Edyta Kubiak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Trzemeszna
  ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2
  62-240 Trzemeszno

  e-Mail: sekretarz@trzemeszno.pl
  telefon: 667080826

Sołectwo Trzemżal leży w gminie Trzemeszno, na wysokości 100 m n.p.m. w równinnym, bezleśnym terenie. Najstarsze  informacje  donoszą, że  w  części  zachodniej  Trzemżala, w kierunku  Trzemeszna,  znajdował się  prastary cmentarz,  na którym  chowano zmarłych  w  czasie  pomoru  na  cholerę. Najstarsi mieszkańcy przekazywali informacje, że pozostało trzech żywych,  którym  było  żal  i  stąd  pochodzi nazwa miejscowości TRZEMŻAL.

We wsi mieści się Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, poczta, sklep spożywczy i rolniczy, stacja paliw, kościół, zakłady usługowe, strażnica OSP i świetlica wiejska oraz przepiękna zabytkowa  kuźnia  z  XIX  wieku i  budynek  poczty  z początku XX wieku.

Dla znawców przyrody niewątpliwą atrakcją jest duże skupisko żurawi i dzikich gęsi. Stosunkowo bogata jest szata roślinna, stwierdzono  bowiem dużą ilość  gatunków roślin naczyniowych w  zbiorowiskach roślinnych.

Ponadto przez Trzemżal przebiega Szlak Piastowski w kierunku Orchowa, który stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną regionu.

Od kilkunastu lat organizowane są bale sylwestrowe i wieczorki taneczne dla mieszkańców Trzemżala i okolicznych miejscowości. W świetlicy odbywają się również turnieje sportowe, zajęcia z rękodzielnictwa i haftu itp. W Trzemżalu nieprzerwanie do 1946 roku funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich – od 2001 roku  jako stowarzyszenie, realizując razem z Fundacją „Nasza Wieś” ogromną liczbę projektów na terenie sołectwa.

Trzemżal ma również swoją jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Trzemżal o bardzo bogatej ponad 85 letniej historii. 

Powyżej wymienione organizacje działające na terenie sołectwa Trzemżal są inicjatorami licznych imprez integrujących oraz mobilizujących do działania lokalną społeczność.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl