Szołdry, Rogaczewo

Szołdry, Rogaczewo


 • Subregion: centralny

 • Powiat: śremski

 • Gmina: Brodnica

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy: Brodnica, ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

  e-mail: ug@brodnica.net.pl

  telefon: 61-284-25-00

   Charakterystyka sołectwa

Wieś Szołdry położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 310 Śrem – Czempiń. Miejscowość zamieszkuje 227 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r.). Wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1435 za właściciela Świętosława Iłowieckiego. W 1543 roku dzierżawili wieś bracia Marcin i Mikołaj Szołdrscy. Później, do XVIII wieku była ona własnością Szołdrskich, następnie Wilczyńskich i Zakrzewskich, a od XIX wieku do 1939 roku wieś należała do Chłapowskich. Zabytkiem we wsi jest dwór z 1750 roku o cechach barokowych, rozbudowany w XIX wieku.

W Szołdrach 1 stycznia 1949 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne na bazie wcześniejszych majątków ziemskich. Po przejściu na gospodarkę rynkową PGR w Szołdrach należący do Kombinatu Manieczki został zamknięty, a jego majątek został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencję Nieruchomości Rolnych). Obecnie działalność rolniczą prowadzi Kombinat Rolniczo – Przemysłowy Manieczki.

W Szołdrach znajduje się Dom Pogodnej Starości w budynku byłej szkoły podstawowej, budynek dawnego dworca PKP, wybudowany w 2004 roku kościół, boisko i plac zabaw oraz będąca w budowie Strażnica dla OSP Szołdry. Miejscowość Rogaczewo zamieszkuje 9 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r.) i leży w niewielkiej odległości od Szołder.Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl