SzczytnikiSołectwo Szczytniki położone jest w środkowej części gminy Szczytniki. Osada służebna grodu kaliskiego, znana ze źródeł od XV w. Założenie dworskie zajmuje część środkową wsi. Pierwotna oficyna została zamieniona na dwór i park. Oficyna i ćwierćkolista galeria została wybudowana w latach 70. lub 80. XVIII w. Park podworski z 4 ćw. XVIII w. w Szczytnikach z dobrze zachowanym drzewostanem został zapewne uformowany w miejscu starszego barokowego ogrodu. Zabytkowy dworek z połowy XVIII wieku, obecnie jest siedzibą władz gminy. Pomnik Augustyna Kordeckiego – przeora Paulinów z Jasnej Góry, wsławionego obroną klasztoru przed Szwedami. Nieczynna, murowana z cegły gorzelnia, stanowiąca część zespołu folwarcznego, wzniesiona w 1909r. W 1917 r. założono OSP.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl