Śmiardowo Krajeńskie • Powiat: złotowski

 • Gmina: Krajenka

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Zbigniew Morgulec

 • Koordynator gminny: Urszula Standio

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy i Miasta Krajenka
  ul. Szkolna 17
  77-430 Krajenka

  e-Mail: gospodarka@krajenka.pl
  telefon: 67 26 39 204 wew. 37

   

Śmiardowo Krajeńskie  – najstarsze ślady obecności społeczności w Śmiardowie Krajeńskim datuje się na pierwszą połowę III tys. p.n.e. Są nimi relikty osady oraz megalityczny grobowiec, które zostały odkryte w 1975 r. Jedna z pierwszych pisanych wzmianek o Śmiardowie pochodzi z 1511 r. W pierwszych stuleciach Śmiardowo było wsią sołecką. Dopiero w 2 połowie XVIII w. powstał tu folwark, którym zarządzał dzierżawca. Około połowy XIX w. wybudowano dwór, a następnie pozostałe obiekty folwarczne. Nazwa wsi ulegała kilkakrotnie zmianie, np. Smardowo, Smirdowo, Schmirtenau, aż wreszcie Śmiardowo Krajeńskie. Obecnie wieś liczy około 500 mieszkańców i ma charakter typowo rolniczy. Funkcjonuje w niej 30 gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Rolnicy specjalizują się głównie w uprawie pszenicy i rzepaku, a kilku uprawia ziemniaki. Tylko nieliczne gospodarstwa zajmują się hodowlą trzody chlewnej czy bydła. Na terenie wsi znajduje się 55 obiektów ujętych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka. W 2011 r. ukazała się bogato ilustrowana kronika wsi pt. „Śmiardowo Krajeńskie Nasza Mała Ojczyzna” pod redakcją Teresy (Morgulec) Brzezińskiej, obejmująca informacje dotyczące wsi i jej mieszkańców od czasów najdawniejszych, aż po czas dzisiejszy.

 


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl