Skorzęcin

Skorzęcin


 • Subregion: centralny

 • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Witkowo

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy i Miasta Witkowo: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

  e-mail: ugim@witkowo.pl

  telefon: 61 477 73 00

  faks: 61 477 88 55Charakterystyka sołectwa

Skorzęcin – pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 13 października 1392 w dokumencie zawartym w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski, w którym król Polski Władysław Jagiełło nadał wieś klasztorowi cystersów w Lądzie. Wieś duchowna Skorzęcino, własność opata cystersów w Lądzie pod koniec XVI wieku leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1580 historyczne dokumenty podatkowe zanotowały w Skorzęcinie 1,2 łana, 1 półłanek spust., 5 zagrodników oraz 2 komorników. W 1618 2,5 łana, 3 zagrodników i 1 rzemieślnika. W 1835 w Skorzęcinie urodził się Julian Łukaszewski (zm. 1906) – lekarz, komisarz rządu powstania styczniowego w zaborze pruskim. Wieś wymieniona została w powiecie gnieźnieńskim w parafii Ostrowite Prymasowskie w XIX-wiecznym Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Znajdowały się w niej wówczas 24 domy zamieszkiwane przez 260 mieszkańców w tym 252 katolików i 8 protestantów. W miejscowości znajdowała się także szkoła oraz urząd pocztowy. Wieś dzieliła się na część wiejską liczącą 473 hektarów, w tym 317 roli oraz 47 łąk oraz folwark liczący 253,55 hektarów, którego właścicielem był Stanisław Moszczeński. Ze Skorzęcina wywodziła się rodzina Otto Skorzennego.Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl