Sienno • Powiat: wągrowiecki

 • Gmina: Wągrowiec

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Anna Majer

 • Koordynator gminny: Jolanta Maciejewska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Wągrowiec
  ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

  email: inwestycje@wagrowiec.wlkp.pl
  tel. (67) 26 80 820

Sołectwo Sienno położone jest 4 km na południe od Wągrowca. W literaturze po raz pierwszy wymienia się nazwę Sienna w 1252 r. W miejscowości znajduje się Szkoła Podstawowa, świetlica wiejska, remiza OSP, boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, pieszo-rowerowa ścieżka edukacyjna. W miejscowości prężnie działa Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Ważną Cykliczną imprezą organizowaną w Siennie są Sienneńskie Biegi Przełajowe o regionalnym zasięgu.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl