Ryczywół • Powiat: obornicki

 • Gmina: Ryczywół

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Magdalena Swoboda

 • Koordynator gminny: Janina Feldmann

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Ryczywole
  ul. Mickiewicza 10
  64-630 Ryczywół

  e-mail: sekretarz@ryczywol.pl
  tel:. (67) 28 37 002 wew.13

Ryczywół – wieś (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Ryczywół. Miejscowość jest siedzibą gminy Ryczywół.

Ryczywół uzyskał lokację miejską przed 1426 rokiem, zdegradowany w 1934 roku. Prywatne miasto szlacheckie położone było w 1580 roku w powiecie poznańskim województwa poznańskiego.
9 sierpnia 1426 król Władysław II Jagiełło odnawia przywilej lokacyjny dla miasta Nowy Ostrów, które w 1429 roku po raz pierwszy występuje w źródłach jako Ryczywół. Z czasem nazwa Ryczywół całkowicie wyparła nazwę Nowy Ostrów. Nie znamy daty pierwotnej lokacji miasta.
W czasie wojny trzynastoletniej Ryczywół wystawił w 1458 roku 2 pieszych na odsiecz oblężonej polskiej załogi Zamku w Malborku.
W połowie XVII wieku miasto zniszczyli Szwedzi.
Pierwsze wzmianki o Żydach pochodzą z 1735 roku.
Od 1793 roku w zaborze pruskim.
Od 1807 roku w Księstwie Warszawskim.
Od 1815 roku w Prusach, pod niemiecką nazwą Lopischewo zu Ritschenwalde.
W 1889 roku w mieście żyło 212 Żydów.
6 Stycznia 1919 roku Ryczywół został wyzwolony spod okupacji niemieckiej przez żołnierzy polskich
Ryczywół utracił prawa miejskie w 1934 roku.
Podczas II wojny światowej, w styczniu 1945 roku miejscowość została zajęta przez Armię Czerwoną.
W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie pilskim.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl