Powidz

Powidz


 • Subregion: wschodni

 • Powiat: słupecki

 • Gmina: Powidz

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Powidzu: 62-430 Powidz, ul. 29 Grudnia 24

  e-mail: ug_powidz@post.pl

  telefon: 63 27 76 272

  faks: 63 27 76 273Charakterystyka sołectwa

Powidz z uzyskał lokację miejską w 1243 roku, zdegradowany w 1934 roku. Miasto królewskie należące do starostwa powidzkiego, w drugiej połowie XVI wieku leżało w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. Integralnymi częścimi wsi Powidz są: Dolina, Ługi oraz Powidz-Osiedle. 8 czerwca 1243 książę Bolesław Pobożny zezwolił wójtowi Baldwinowi lokować w Powidzu osadę na prawie niemieckim. Powierzchnię osady określono na 56 łanów, co znaczyło, że była ona przeznaczona dla 200–300 mieszkańców. Nie jest jednak jasne, czy wystawiony przez księcia dokument lokował osadę o charakterze miejskim, czy wiejskim. Za pierwszą tezą świadczyłyby planowane rozmiary osady, przeciw – niewytłumaczalnie wczesna data lokacji położonej na uboczu szlaków handlowych osady, wyprzedzająca lokację czołowych ośrodków miejskich w Wielkopolsce (Poznań, Kalisz). Nie jest również wykluczone, że do lokacji w ogóle nie doszło. Następna wzmianka o Powidzu jako o mieście pochodzi dopiero z 1352. Od XIII/XIV w. do 1934 Powidz był miastem. Mimo posiadania praw miejskich miejscowość nie rozwinęła się w większy ośrodek. W wyniku reformy administracyjnej w 1934 r. Powidz utracił prawa miejskie.Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl