Polskie Olędry • Powiat: pleszewski

 • Gmina: Dobrzyca

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Paweł Bartosz Mielcarz

 • Koordynator gminny: Krystyna Bąk-Rybak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
  Rynek 14,  63-330 Dobrzyca

  email: inwestycje@ugdobrzyca.pl
  tel. (62) 74 13 013 wew. 48

Wieś Polskie Olędry założona została w drugiej połowie XVII wieku przez osadników wyznania protestanckiego. Pozostałością po ich bytowaniu jest duży zespół zachowanych drewnianych chałup o konstrukcji szachulcowej i sumikowo-łątkowej. Najstarszy dom (nr 50) pochodzi z roku 1725. Na północ od wsi stoi XIX-wieczny wiatrak – koźlak.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl