Piekary • Powiat: turecki

 • Gmina: Dobra

 • Status: Lider odnowy wsi

 • Lider Grupy odnowy wsi: Cezary Madaj

 • Koordynator gminny: Katarzyna Antosik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Dobrej
  Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

  email: promocja@dobra24.pl
  tel. (63) 27 99 929

Wieś Piekary położona jest na skraju doliny rzeki Warty, około 7 kilometrów na południowy wschód od Dobrej. Pierwotnie była to zapewne osada służebna, o której najstarsza wiadomość pochodzi z 1398 roku. W następnych stuleciach była własnością szlachecką. Średniowieczną metrykę wsi potwierdza grodzisko stożkowe, położone na łęgach nadwarciańskich. Średnica jego podstawy wynosi 26 m, a wysokość blisko 3 m. Stożek jest otoczony pozostałością fosy. Nieco ponad kilometr na południowy wschód od wsi, na łąkach nad Wartą, położone jest drugie grodzisko stożkowe. Wyraźnie dominujący nad okolicą stożek o wysokości 4,7 m posiada u dołu średnicę 32 m, u góry – 15 m. Obiekt otacza szeroka fosa. Na terenie grodziska znaleziono czternastowieczną ceramikę. Na zachód od Piekar wyraźnie zaznacza się w terenie skarpa doliny Warty. Różnice poziomów między jej dnem (około 110 m n.p.m.), a kulminacjami pagórków odległych od jej brzegu zaledwie o około 1 km wynoszą ponad 60 m.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl