Ochodza • Powiat: wągrowiecki

 • Gmina: Wągrowiec

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Weronika Kowalewska

 • Koordynator gminny: Jolanta Maciejewska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Wągrowiec
  ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

  email: inwestycje@wagrowiec.wlkp.pl
  tel. (67) 26 80 820

W literaturze po raz pierwszy Ochodza została wymieniona w 1153 r. w bulli papieskiej wśród osad stanowiących wyposażenie zakonu cysterskiego w Łeknie, a później w Wągrowcu. W miejscowości znajduje się świetlica wiejska oraz remiza strażacka. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej z Domem Dziecka w Wągrowcu.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl