Niepruszewo • Powiat: poznański

 • Gmina: Buk

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Arkadiusz Szymański

 • Koordynator gminny: Paweł Mazankiewicz

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miasta i Gminy w Buku
  ul. Ratuszowa 1

  64-320 Buk

  e-mail: fundusze@buk.gmina.pl

  telefon: 61 81 40 671

Niepruszewo (dawniej także Nieproszewo) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Buk. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 307 (Nowy Tomyśl-Poznań), która w węźle Buk krzyżuje się z autostradą A2.

Kościół istniał w Niepruszewie przynajmniej w roku 1442. Wcześniej kościół parafialny znajdował się w Cieślach. W XVI wieku Niepruszewo należało do rodu Górków. W 1725 dziedzicem miejscowości był Aleksander Biliński, chorąży poznański, a w 1781 – Józef Krzycki

Wieś szlachecka Nieproszewo położona była w 1580 roku w powiecie poznańskim województwa poznańskiego.

W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) Niepruszewo należało do wsi większych w ówczesnym powiecie bukowskim, który dzielił się na cztery okręgi (bukowski, grodziski, lutomyślski oraz lwowkowski). Niepruszewo należało do okręgu bukowskiego i było częścią majętności Otusz, której właścicielem był Jan Sierakowski. W skład majątku Otusz wchodziły ponadto: folwark Józefowo, Kalwy oraz folwark Wygoda. Według spisu urzędowego z 1837 roku wieś liczyła 294 mieszkańców i 26 dymów (domostw).

Pod koniec XIX wieku Niepruszewo liczyło 22 domostwa i 218 mieszkańców, z czego 191 było wyznania katolickiego, a 27 ewangelickiego. W skład dóbr niepruszewskich wchodził wtedy majątek Niepruszewo i folwark Kalwy. Właścicielem był książę Henryk XVII Reuss-Schleiz.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl