MniszkiSołectwo Mniszki zlokalizowane jest w północnej części gminy Skulsk. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest obfitość w dobra przyrodnicze oraz piękne krajobrazy. Niezbyt wykształcona infrastruktura drogowa, mała liczba prowadzonych działalności gospodarczych, a z drugiej strony duża liczba małych rodzinnych gospodarstw rolnych sprawia, że teren sołectwa Mniszki należy do obszarów „wyciszonych”, mało uciążliwych, a przez to idealnych do wypoczynku, rekreacji i relaksu. Północna część Sołectwa Mniszki jest zarówno granicą Powiatu Konińskiego jaki i granicą Województwa Wielkopolskiego i graniczy z gminą Jeziora Wielkie. Zachodnia część Sołectwa posiada naturalną granicę w postaci jeziora Skulska Wieś , od wschodniej strony Sołectwo Mniszki graniczy z sołectwem Łuszczewo, natomiast od strony południowej znajduje się sołectwo Skulsk. Według książki Mieczysława Wiśniewskiego pt. „Ziemia Skulska” Poznań 2010 teren osady położonej nad jeziorem Skulska wieś był tak wąski, że przez okoliczną ludność nazwany był wstążką, następnie osadnicy, którzy zasiedlali pustki czyli tereny niezabudowane (pustelnia lub pustelnik), które to można nazwać Mnichem lub Mniszem. Autor sugeruje, że stąd właśnie może pochodzić nazwa Mniszki. Od 1793r. Mniszki należały do parafii skulskiej. Wieś została wówczas podzielona na dwie części. Północna część zaczęła nazywać się Mniszki B, a południowa – Mniszki A.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl