Małachowo Złych Miejsc • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Witkowo

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Elzbieta Grabowska

 • Koordynator gminny: Sylwia Mietlicka

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

  ul. Gnieźnieńska 1

  62-230 Witkowo

  e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

  telefon: 61 477 81 94 w 24

Małachowo-Złych Miejsc – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Witkowo.

Człon Małachowo pochodzi od nazwy osobowej Małoch i jest zaświadczony już w 1271 roku w postaciach de Malochow i de Malochowo. Późniejsze przejście ‚o’ w ‚a’ jest przypuszczalnie wynikiem harmonii wokalnej.

Człon odróżniający Złych Miejsc pochodzi od nazwy osobowej Złe Mięso (najstarszy znany zapis w imieniu Petrus Slemosszo de Malochow w 1397 roku), stosowanej w nazwie wsi w dopełniaczu liczby mnogiej. Pierwotnie był on w tej roli zrostem Złemięsic, ale potem obie jego części zestawiano jako Złe Mięsic. Z czasem część Mięsic stała się niezrozumiała i uległa adideacjom: najpierw do formy Mięsisk w XVI wieku, aby ostatecznie przybrać współczesną postać Miejsc.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl