Łęgowo • Powiat: wągrowiecki

 • Gmina: Wągrowiec

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Zdzisław Kaźmierczak

 • Koordynator gminny: Jolanta Maciejewska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Wągrowiec
  ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

  email: inwestycje@wagrowiec.wlkp.pl
  tel. (67) 26 80 820

Wieś  Łęgowo położona nad malowniczym Jeziorem Łęgowskim, tuż poza granicami miasta Wągrowca, na południe od niego, na trasie w kierunku Poznania. Część wsi położona jest przy lokalnej drodze Wągrowiec – Długa Wieś około 1 km na południowy-wschód od centrum wsi. Rozdziela je niezabudowany pas użytków rolnych. Geograficznie Łęgowo położone jest na Nizinie Wągrowieckiej w środkowej części Pradoliny Wełny. Walorem wsi Łęgowo jest niezaprzeczalnie Jezioro Łęgowskie o pow. 68,4 ha, w pobliżu którego powstała ,,Galeria Budek Lęgowych”, która zapewnia sztuczne miejsca lęgowe dla zwierząt, a zwiedzającym udziela informacji o Jeziorze Łęgowskim oraz wybranych gatunkach ptaków. W miejscowości znajduje się wyremontowana świetlica wiejska wraz z zagospodarowanym terenem. Sołectwo zamieszkuje 327 osób, działa w nim Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Ochrony Środowiska Wsi Łęgowo.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl