Łagiewniki

Łagiewniki
Charakterystyka sołectwa

Łagiewniki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Kościan.

Nazwa wsi najprawdopodobniej pochodzi od nazwy zawodu. Łagiewnik to ktoś, kto używał łagwi, czyli naczynia zrobionego z drewna, skóry lub miedzi. Najprawdopodobniej osoby trudniące się tym zawodem nie wytwarzały samych naczyń lecz słód i piwo, które przechowywane były w właśnie w łagwiach.

W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) wzmiankowane są dwie miejscowości: Łagiewniki I oraz Łagiewniki II. Obie leżały w okręgu czempińskim ówczesnego pruskiego powiatu Kosten rejencji poznańskiej. Łagiewniki I stanowiły – wraz ze wsią Sepienko I – odrębny majątek, którego właścicielem był wówczas (1846) Płączyński. Z kolei Łagiewniki II należały do majątku Mikoszki, którego właścicielem był wówczas Ludwik Koczorowski. Według spisu urzędowego z 1837 roku Łagiewniki I liczyły 90 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 9 dymów (domostw), natomiast Łagiewniki II liczyły 65 mieszkańców (także w 9 domach).

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego.Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl