Ląd • Powiat: słupecki

 • Gmina: Lądek

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Czesław Reszka

 • Koordynator gminny: Natalia Śmiechowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Lądek
  ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

  email: natalia.smiechowska@gmina-ladek.pl
  tel. (63) 27 63 090

Wieś Ląd położona jest w gminie Lądek, nad Wartą. Mieści się w niej siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Nazwy historyczne: Lenda, Lend.   Leży na trasie szlaku cysterskiego. Co roku w miejscowości odbywa się Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Do Krajowej Ewidencji Zabytków wpisane są następujące obiekty nieruchome: opactwo Cystersów w Lądzie – zespół klasztorny cystersów, obecnie salezjanów oraz zespół dworski w Lądzie z poł. XIX w.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl