Krzykosy • Powiat: kolski

 • Gmina: Kłodawa

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Wojciech Kołacki

 • Koordynator gminny: Monika Michalak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
  ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

  email: fundusze@klodawa.wlkp.pl
  tel. (63) 27 30 622

Sołectwo Krzykosy leży wzdłuż drogi krajowej Warszawa – Poznań, przepływa przez nie rzeka Rgielewka. Sołectwo liczy 331 mieszkańców. W drzewostanie dominują lipy i to właśnie tu znajduje się zabytkowa Aleja Lipowa, która liczy według różnych źródeł od 40 do 50 sztuk lip, wpisanych do rejestru zabytków jako pomnik przyrody. W miejscowości znajduje się zabytkowy kompleks parkowo – pałacowy, pałac z początku XIX wieku, część zabytkowej Alei Lipowej, miejsca spotkań i rekreacji. Sołectwo jest laureatem konkursów: „Przyjaźni Środowisku” oraz „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, uczestniczy w konkursach, np. „Wieś wielkopolska – wsią europejską” „Witryna obywatelska Prezydenta RP”, a na jego obszarze działa Ochotnicza Straż Pożarna.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl