Krzewo • Powiat: kolski

 • Gmina: Dąbie

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: jan Wojciechowski

 • Koordynator gminny: Mirosława Dudzińska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Dąbiu
  Plac Mickiewicza 1
  62-660 Dąbie

  e-Mail: m.dudzinska@gminadabie.pl
  telefon: (63) 26 28 277

Wieś Krzewo to miejscowość położona w gminie Dąbie, powiecie kolskim,  województwie wielkopolskim na granicy z województwem łódzkim. Liczy 221 mieszkańców. W Krzewie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które jest współgospodarzem wraz z Radą Sołecką świetlicy wiejskiej, wokół której zorganizowane jest życie społeczno-kulturalne wsi. Wysiłkiem mieszkańców sołectwa przy pomocy materialnej Burmistrza Miasta Dąbie po roku 2003 został wyremontowany budynek po byłej remizie OSP Krzewo i przeznaczony na świetlicę wiejską.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl