Kozłowo

Kozłowo


 • Subregion: centralny

 • Powiat: gnieźnieński

 • Gmina: Trzemeszno

 • Status: Uczestnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Trzemeszna: ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

  e-mail: sekretariat@trzemeszno.pl

  telefon: 61 415 43 06

  faks: 61 415 44 12Charakterystyka sołectwa

Sołectwo Kozłowo składa się z trzech miejscowości: siedziby sołectwa Kozłowa, wsi Rudki i osady Kozłówko. W południowej części sołectwa przecina je linia kolejowa Poznań – Toruń oraz odcinek równoległej do niej drogi krajowej nr 15. Sołectwo jest bardzo różnorodne pod względem zabudowy. Kozłowo i osada Kozłówko to rozproszone zabudowy jednorodzinne, natomiast Rudki zabudowane są głównie osiedlami po dawnym PGR.
Głównym miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska w Kozłowie, wyremontowana i wyposażona. W świetlicy znajduje się stół do tenisa stołowego, a na terenie przylegającym do świetlicy znajduje się plac zabaw wykonany ze środków funduszu sołeckiego. W miejscowości Rudki znajduje się również plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe. W sołectwie zauważalny jest brak funkcjonowania stowarzyszeń, organizacji zrzeszających mieszkańców, a w szczególności brak jest liderów życia społecznego i kulturalnego. Zauważalny jest podział społeczeństwa ze względu na zamieszkanie Kozłowo – Rudki – wsie administracyjne w ramach jednego sołectwa rywalizujące miedzy sobą. Rudki ze względu na znacznie większą liczebność mieszkańców dążą do uzyskania samodzielności jako sołectwo. Kozłowo ma duże znaczenie historyczne dla gminy Trzemeszno, gdyż urodził się tam i działał Wojciech Bąk – sołtys, społecznik, działacz wiejskich organizacji, Prezes Kółka Rolniczego, działacz w Banku Spółdzielczym w Trzemesznie, zamęczony w 1939 r. przez wojska hitlerowskie. W 2016 r. władze samorządowe Trzemeszna, przy dużym udziale społeczności lokalnej Kozłowa, uczciły pamięć bohaterskiego sołtysa stawiając obelisk ku jego czci. Przez sołectwo przebiega Szlak Piastowski oraz dwie trasy rowerowe: Trzemeszno dookoła gminy oraz Szlakiem Zimowego Biegu Trzech Jezior.Projekty


Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudki


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl