Kotwasice

Kotwasice


 • Powiat:

 • Gmina: Malanów

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Ilona Izydorczyk

 • Koordynator gminny: Małgorzata Kozłowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Malanowie
  ul. Turecka 16
  62-719 Malanów

  e-Mail: fundusze@malanow.pl
  telefon: (63) 28 83 083 wew. 25

Kotwasice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Malanów.

Miejscowość położona jest 3 km na północ od Malanowa, przy drodze do Konina.

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa kotwa, czyli poziomego pręta ściągającego elementy konstrukcji.

Integralnymi częściami wsi Kotwasice są Lipiny i  Popielarze.
Najstarsza odnaleziona wzmianka o miejscowości pochodzi z 1461 roku. Wówczas bowiem dzieci Mirosława Przeszyńskiego – Mikołaj, Maciej i Małgorzata, pozwały Mikołaja Sławskiego w związku z dobrami Dziadowice i Kotwasice w powiecie kaliskim. Rok później otrzymali intromisję (wprowadzenie w posiadanie) do Dziadowic, skąd zostali wygnani.

Kolejny zapis z 1615 roku dotyczy licznego grona spadkobierców Zofii Grzymułtowskiej, posesorki dóbr po mężu Andrzeju z Łaska Rusieckiemu. W skład tychże dóbr wchodziły, obok miasta Tuliszków, wsie: Ogorzelczyn, Krępa, Wróblina, Sarbicko, Wielopole, Piętno, Dziadowice i Kotwasice. Kolejny dokument z 1664 roku mówi o wydzierżawieniu jednej trzeciej tegoż majątku.

W 1762 roku Jan Nepomucen Mycielski otrzymuje wieś Kotwasice od swoich braci, Józefa (starosty konińskiego) i Stanisława (staristy lubiatowskiego). Już w 1775 roku tenże Jan Nepomucen zobowiązał się do sprzedaży Kotwasic Konstantemu Bnińskiemu. Do transakcji z niewiadomych przyczyn jednak nie doszło. Już rok później sprzedał jednak ten majątek (Kotwasice, Dziadowice, Wielopole i Desznę) Janowi Waniewskiemu za kwotę o jedną czwartą niższą od proponowanej mu przez Bnińskiego.

W 1827 roku Kotwasice zamieszkiwało 438 osób w 21 domach. W końcu XIX wieku było tutaj już 127 domów i 863 mieszkańców.

W dokumentach kaliskiego więzienia znajdują się akta dotyczące Leonarda Słowińskiego z Kotwasic, który w 1941 roku spędził pewien czas w tym więzieniu, skazany przez hitlerowców za nielegalny handel.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.Aktualności z sołectwa:


Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl