Izbiczno • Powiat: pleszewski

 • Gmina: Dobrzyca

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Damian Kowalczykiewicz

 • Koordynator gminny: Krystyna Bąk-Rybak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
  Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

  email: inwestycje@ugdobrzyca.pl
  tel. (62) 74 13 013

Wieś Izbiczno została założona przez Dobrzyckich herbu Leszczyc, właścicieli miasta i okolic. Przy skrzyżowaniu dróg Sośnica-Izbiczno-Ostrów Wlkp. zachował się dawny gościniec, dziś sala wiejska. Izbiczno jest sołectwem o rozproszonej zabudowie, która zlokalizowana jest głównie przy drodze powiatowej. Na skrzyżowaniu dróg powiatowych stoi kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanej z 1948 roku.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl