Grąbków • Powiat: turecki

 • Gmina: Malanów

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Sławomir Ogrodowczyk

 • Koordynator gminny: Małgorzata Kozłowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Malanowie
  ul. Turecka 16
  62-719 Malanów

  e-Mail: fundusze@malanow.pl
  telefon: (63) 28 83 083 wew. 25

Grąbków – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Malanów.

Wieś arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w powiecie sieradzkim województwa sieradzkiego w końcu XVI wieku.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego informuje, że jest to to kolonia i folwark w powiecie tureckim, w gminie i parafii Malanów, odległa o siedem wiorst od Turku. W 1827 roku było tutaj 48 domów, zamieszkanych przez około 400 osób. Autorzy Słownika wspominają, że Grąbków występował także jako Grombków, a nawet Grunkowo.

W 1872 roku tutejszy majątek nabył za 36 tysięcy rubli niejaki J. Bednarkiewicz. Wówczas majątek składał się z folwarków Grąbków i Paździerowice, wsi o tych nazwach oraz atencyi Józefina. Jego powierzchnia wynosiła 995 mórg. Folwark Grąbków liczył 752 morgi (z czego 407 mórg gruntów ornych i ogrodów, 90 łąk, 241 lasu, 14 nieużytków i placów). Było tam osiem budynków murowanych i sześć drewnianych. Właściciel stosował 13-polowy płodozmian. Znacznie mniejszym był folwark Paździerowice. Jego powierzchnia wynosiła 243 morgi (205 mórg stanowiły grunty orne, 17 łąki, 14 las, a nieużytki – 7 mórg). Znajdowało się tam sześć budynków drewnianych.

Majątek posiadał własny młyn wodny i tartak oraz pokłady torfu i ochry żelaznej. Atencyia Józefina, o powierzchni 111 mórg, podzielona została na osiem części i sprzedana (zapewne miejscowym chłopom) w 1878 roku. Wieś Grąbków liczyła wówczas 76 gospodarstw, których właściciele posiadali 1037 mórg ziemi. Wieś Paździerowce składała się z 19 gospodarstw o łącznej powierzchni 144 mórg.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl