DzióbinW skład sołectwa Dzióbin wchodzą dwie wsie, a mianowicie: Dzióbin i Kęcerzyn. Sołectwo liczy 239 mieszkańców. Na jego terenie znajduje się zespół dworski z parkiem, świetlica wiejska, kapliczki.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl