Domanin • Powiat: kępiński

 • Gmina: Kępno

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Zenon Fiołka

 • Koordynator gminny: Sylwia Humelt

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miasta i Gminy Kępno
  ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

  email: sylwia.humelt@um.kepno.pl
  tel. 62 78 25 860

Wieś Domanin położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, w północnej części Gminy Kępno, o charakterze rolniczym. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości Domanin pochodzi z 1266 roku. Na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy zespół dworski, w skład którego wchodzą dworek z 1900 roku, dom zarządcy, spichrz drewniany, obora, kuźnia, stajnia. Wszystko otacza park. Teren wsi i obszarów przyległych charakteryzuje różnorodność fauny i flory. Miejscowość Domanin otoczony jest przez łąki i lasy. Część terenów leśnych Domanina włączona jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”. Jest miejscem wyjątkowo atrakcyjnym dla amatorów grzybobrania. Wieś Domanin jest wsią typowo rolniczą. Wśród rolników na uwagę zasługują hodowcy bydła mlecznego i równocześnie producenci mleka, hodowcy trzody chlewnej i bydła opasowego. Przez wieś przechodzi linia kolejowa Poznań-Katowice.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl