Domanin

Domanin


Wieś Domanin położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, w północnej części Gminy Kępno, o charakterze rolniczym. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości Domanin pochodzi z 1266 roku. Na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy zespół dworski, w skład którego wchodzą dworek z 1900 roku, dom zarządcy, spichrz drewniany, obora, kuźnia, stajnia. Wszystko otacza park. Teren wsi i obszarów przyległych charakteryzuje różnorodność fauny i flory. Miejscowość Domanin otoczony jest przez łąki i lasy. Część terenów leśnych Domanina włączona jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”. Jest miejscem wyjątkowo atrakcyjnym dla amatorów grzybobrania. Wieś Domanin jest wsią typowo rolniczą. Wśród rolników na uwagę zasługują hodowcy bydła mlecznego i równocześnie producenci mleka, hodowcy trzody chlewnej i bydła opasowego. Przez wieś przechodzi linia kolejowa Poznań-Katowice.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


Zakup krzeseł do Domu Strażaka


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl