Dalewo • Powiat: śremski

 • Gmina: Śrem

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Wiesław Górczyńska

 • Koordynator gminny: Marta Gano-Mańkowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Śremie
  Plac 20 Października
  63-100 Śrem

  e-Mail: marta.gano-mankowska@urzad.srem.pl
  telefon: (61) 28 47 148

Dalewo (niem. Bruchtal]) – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem. Położona jest na Pojezierzu Krzywińskim, nad zachodnim brzegiem móreckiego jeziora. Większość zabudowań mieści się wzdłuż drogi do Mełpina (4068) oraz przy bezimiennych ulicach dochodzących. Przez wieś przebiega również droga wojewódzka nr 432 (Leszno – Września) około 11. kilometra od centrum Śremu.

Dalewo założone zostało prawdopodobnie na przełomie XI i XII wieku, kiedy podlegało setnikowi z miejscowości Kuszkowo pod Krzywiniem. Około roku 1230 po raz pierwszy nazwę wsi w formie Daleuo wymieniono w dokumencie, jaki miał wydać Władysław III Laskonogi. Przez wieki wchodziła ona w skład majątku Benedyktynów z Lubinia, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie kościańskim województwa poznańskiego.

Wieś Daliewo położona była w 1581 roku w powiecie kościańskim województwa poznańskiego.

W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość wzmiankowana jako Dalewo należała do wsi większych w ówczesnym pruskim powiecie Kosten rejencji poznańskiej. Dalewo należało do majątku Jerka, którego właścicielem był wówczas (1846) rząd pruski w Berlinie (w Jerce znajdował się urząd pruski). W skład majątku Jerka wchodziło łącznie 16 wsi. Według spisu urzędowego z 1837 roku Dalewo liczyło 292 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 32 dymów (domostw).

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl