Dąbrowa

Dąbrowa


Dąbrowa  usytuowana jest w południowej części Gminy Koźminek przy drodze gminnej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1401., a w latach 1401 – 1405 wieś wymieniana w związku ze sporem o jej granice z Tymieńcem między Wincentym z Tymieńca a Wojciechem z Krowicy herbu Korab, kasztelanem lądzkim. Zespół Folwarczny nie zachował się. Położony był on w pd. – zach. Części obecnej wsi, po zach. stronie ulicy i rzeki Tymianka, w sąsiedztwie stawów. Do lat 80 XX w. z zespołu zachowała się tylko suszarnia ziół utworzona prawdopodobnie w 1936 r. w dawnym, dziwiętnastowiecznym drewnianym dworze. Był to budynek parterowy i nakryty wysokim dachem dwuspadowym. Niegdyś w jego pobliżu stała gorzelnia. Natomiast zabudowa dziedzińca gospodarczego uległa likwidacji przed 1956 r. Znajdowała się ona po drugiej stronie traktu „oszczeklińskiego”. Na obrzeżu zach. czworobocznego podwórza stała dawnej stajnia, a na wsch. – drewniana stodoła kryta słomą. Natomiast od pd. częściowo zamykała obora dla krów należących do robotników majątkowych. Jeszcze w okresie powojennym stały również 2 murowane domy mieszkalne dla pracowników folwarcznych. Jeden znajdował się w pobliżu podwórza folwarcznego, a drugi w pd. krańcu wsi.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy – Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl