Dąbrowa • Powiat: kaliski

 • Gmina: Koźminek

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Sławomir Wróbel

 • Koordynator gminny: Monika Nowak

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy w Koźminku
  ul. Kościuszki 7
  62-840 Koźminek

  e-Mail : nowak@kozminek.pl
  telefon: (62) 76 37 007

Dąbrowa – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek. Miejscowość Dąbrowa usytuowana jest w południowej części Gminy Koźminek przy drodze gminnej.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1401., a w latach 1401 – 1405 wieś wymieniana w związku ze sporem o jej granice z Tymieńcem między Wincentym z Tymieńca a Wojciechem z Krowicy herbu Korab, kasztelanem lądzkim.

Zespół Folwarczny nie zachował się. Położony był on w pd. – zach. Części obecnej wsi, po zach. stronie ulicy i rzeki Tymianka, w sąsiedztwie stawów. Do lat 80 XX w. z zespołu zachowała się tylko suszarnia ziół utworzona prawdopodobnie w 1936 r. w dawnym, dziwiętnastowiecznym drewnianym dworze. Był to budynek parterowy i nakryty wysokim dachem dwuspadowym. Niegdyś w jego pobliżu stała gorzelnia. Natomiast zabudowa dziedzińca gospodarczego uległa likwidacji przed 1956 r. Znajdowała się ona po drugiej stronie traktu „oszczeklińskiego”. Na obrzeżu zach. czworobocznego podwórza stała dawnej stajnia, a na wsch. – drewniana stodoła kryta słomą. Natomiast od pd. częściowo zamykała obora dla krów należących do robotników majątkowych. Jeszcze w okresie powojennym stały również 2 murowane domy mieszkalne dla pracowników folwarcznych. Jeden znajdował się w pobliżu podwórza folwarcznego, a drugi w pd. krańcu wsi.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl