Chojno • Powiat: rawicki

 • Gmina: Pakosław

 • Status: Lider odnowy wsi

 • Lider Grupy odnowy wsi: Albin Pokładek

 • Koordynator gminny: Przemysław Turbański

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Gminy Pakosław
  ul. Kolejowa 2
  63-920 Pakosław

  e-Mail: p.turbanski@pakoslaw.pl
  telefon: (65) 54 78 332 wew.39

Chojno – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Pakosław.

Integralną częścią wsi Chojno jest  Zapłocie.
Wieś szlachecka Choyno położona była w 1581 roku w powiecie kościańskim województwa poznańskiego.

W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) wzmiankowane były dwie miejscowości: Stare Chojno i Nowe Chojno. Obie leżały w okręgu sarnowskim w ówczesnym pruskim powiecie Kröben (krobskim) w rejencji poznańskiej. Stare Chojno stanowiło odrębny majątek, którego właścicielami byli wówczas (1846) Pomorscy. Natomiast majątek Nowe Chojno należał do Marcelego Czarneckiego i chłopów. Według spisu urzędowego z 1837 roku Stare Chojno liczyło 162 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 20 dymów (domostw). Z kolei Nowe Chojno liczyło 238 mieszkańców w 23 domach.

Do 1954 roku istniała gmina Chojno.W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Publikacja z 2009 roku podaje, że Chojno jest jedną z miejscowości występowania grupy Hazaków.

We wsi urodził się pisarz Tadeusz Becela.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl